Taksówka kontrola nieprawidłowości
Źródło: Jan BIELECKI/East News

40% taksówek nie przeszło kontroli. W tle fałszerstwo i narkotyki

Konrad KarpiukKonrad Karpiuk
29 Stycznia 2021

Taksówki zostało dokładnie prześwietlone przez Urząd Miasta Warszawa. Wyniki kontroli są niepokojące, aż w 40 proc. przypadków stwierdzono nieprawidłowości. Trafili się taksówkarze, którzy mieli fałszywe dowody tożsamości, a nawet kierujący pod wpływem narkotyków.

Taksówki w Warszawie zostały poddane kontrolom. 40 proc. z nich wykazało nieprawidłowości

Taksówki w Warszawie mimo panującej pandemii, przeszły masowe kontrole. W stolicy jeździ obecnie 17 tys. taksówek, skontrolowano 1 207 pojazdów. Okazało się, że w 502 z nich (ok. 40 proc.) wykazano nieprawidłowości. Kontrole przeprowadzono w ramach współpracy z Policją, Urzędem Celno-Skarbowym, Inspekcją Transportu Drogowego i Strażą Graniczną.

Najczęstszym przewinieniem był brak kasy fiskalnej, który dotyczył aż 200 przypadków. W 187 przypadkach kierowcy wykonywali transport bez posiadanej licencji. 176 kierowców nie miało badań, 147 było bez identyfikatora, lub prawidłowego oznakowania pojazdu i 66 wykonywało transport pojazdem niezgłoszonym do licencji. Zatrzymano 52 dowody rejestracyjne.

Pięciu taksówkarzy było poszukiwanych przez organy ścigania. Dwunastu kierowców było cudzoziemcami, którzy wykonywali przewóz pojazdem nieoznakowanym jak taksówka. Wobec nich Straż Graniczna rozpoczęła procedurą wyjaśniająca, czy ich pobyt w Polsce jest legalny.

Wybuch agresji na drodze stłumiony przez starszego panaWybuch agresji na drodze stłumiony przez starszego panaCzytaj dalej

Instagram zdrogi.pl

 

Kierowców sprawdzano także pod kątem przepisów prawa o ruchu drogowym. Z 629 przypadkach kierowców nieoznakowanych pojazdów "wykonujących transport", aż 52 z nich prowadziło pojazd bez uprawnień (tzn. bez prawa jazdy).

Ponadto 26 kierowców używało fałszywego prawa jazdy, trzech było pod wpływem alkoholu i trzech pod wpływem narkotyków. 80 kierowcom taksówek odholowano pojazd.

Taksówki i kierowcy bezlitośnie ukarani

Łącznie nałożono 479 mandatów karnych, na kwotę wysokości 322 380 zł. Skierowano 190 wniosków do sądu w związku z odmową przyjęcia mandatu. Oprócz tego Inspekcja Drogowa prowadzi swoje postępowania w celu nałożenia kar administracyjnych.

Gdy stwierdzono nieprawidłowości, służby na miejscu podejmowały działania. W wielu wypadkach kończyło się na ostrzeżeniach, czasem mandatach, a czasem na wszczęciu postępowania administracyjnego o cofnięcie licencji w przypadku, gdyby sytuacja się powtórzyła.

Sprawdzono 346 przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do posiadania udzielonej licencji bądź zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W 239 przypadkach wydano decyzję o cofnięciu licencji.

W 174 przypadkach wydano decyzję o nałożeniu kary wysokości 500 zł w związku z niezwróceniem druku licencji bądź zezwolenia. Wystawiono także 165 tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania wierzytelności.

Przeprowadzono także 61 postępowań związanych ze zgłoszeniami pasażerów za nieprawidłowo wykonaną usługę. Siedem postępowań skończyło się ostrzeżeniem, dwa z nich rozpoczęły postępowania administracyjne w celu cofnięcia posiadanej licencji.

Źródło: Urząd Miasta Warszawa

Instagram zdrogi.pl

Artykuły polecane przez redakcję zDrogi.pl

Dziecko potrącone przez auto, wypadek mógł być poważniejszy - wideoDziecko potrącone przez auto, wypadek mógł być poważniejszy - wideoCzytaj dalej

Następny artykuł