Kierowca
Źródło: Foter.com

Uzyskanie wtórnika prawa jazdy - warunki, opłaty, czas oczekiwania

Redaktor zDrogi.plRedaktor zDrogi.pl
27 Listopada 2020

Prawo jazdy jest jednym z najważniejszych dokumentów. Prócz podstawowej funkcji jaką jest zezwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych, może też służyć w celu potwierdzenia naszej tożsamości. Co jednak zrobić gdy zniszczymy, zagubimy bądź skradziony zostanie nam ten ważny kawałek plastiku ? Rozwiązaniem tej sytuacji jest uzyskanie tzw. wtórnika. Jakie warunki trzeba spełnić i do jakich organów się zgłosić ? Poniżej zamieszczamy wskazówki, które pomogą przejść przez wszelkie formalności.

Kto może ubiegać się o wtórnik

Po wtórnik prawa jazdy może starać się każda osoba, która posiada aktualne uprawnienia, a pierwotny dokument uległ zniszczeniu, kradzieży lub zagubieniu. Jeśli nasze dane uległy zmianie (np. adres, nazwisko lub stan rzeczywisty nie odpowiada rzeczywistemu posiadaniu przywilejów do kierowania pojazdami określonego typu - np. po uzyskaniu uprawnień na inny środek transportu). W tej sytuacji również musimy zgłosić ten fakt i załączyć kserokopię naszego „prawka”.

Całą procedurę można załatwić przez pełnomocnika. Osoba ta może złożyć wniosek oraz odebrać certyfikat, aczkolwiek niezbędne pismo musi wypełnić wyłącznie poszkodowany kierowca. Należy pamiętać, że w momencie oczekiwania na wtórnik prowadzenie auta bądź innego rodzaju pojazdu jest wykluczone.

Co należy przygotować i gdzie się zgłosić

Aby ubiegać się o ten dokument trzeba przygotować kilka ważnych zaświadczeń. Prócz wypełnionego podania (bez problemu znajdziemy wymagany plik w Internecie) należy wykonać aktualne zdjęcie do prawa jazdy (mówimy tu o fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy) oraz dołączyć potwierdzenie opłaty za wtórnik. Przyda się również dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Zniszczone prawo jazdy również może się przydać pod wymogiem, że czytelne są podstawowe informacje. W przypadku cudzoziemców konieczny będzie ponadto paszport lub karta pobytu. Sam wniosek może zostać złożony do urzędu w dwóch formach, pocztą lub osobiście. Gdzie jednak udać się z wymaganymi poświadczeniami ? Odpowiednimi instytucjami będzie urząd miasta, które posiada uprawnienia powiatowe lub w adekwatnym do miejsca zamieszkania starostwo.

W przypadku mieszkańców stolicy, alternatywą pozostaje urząd dzielnicy.

Koszt całej procedury wynosi 100 złotych i 50 groszy. W kwestii płatności najlepiej się dowiedzieć w urzędzie jakie są możliwości opłaty choć zazwyczaj są to dwie opcje, zapłata w kasie urzędu lub przelew na jego konto.

Jak zostało wspomniane wcześniej potwierdzenie trzeba pozostawić, gdyż będzie ono konieczne przy odbiorze wtórnika prawa jazdy. Osoby oczekujące na zaświadczenie muszą uzbroić się nieco w cierpliwość, ponieważ trwa to do 9 dni roboczych, a w skrajnych przypadkach tok postępowania może się wydłużyć nawet do dwóch miesięcy. Ten wariant dotyczy osób, przy których zachodzą nieścisłości odnośnie upoważnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

O tym czy wtórnik czeka już na nas możemy dowiedzieć się m.in. poprzez stronę http://www.info-car.pl/, gdzie po wpisaniu imienia i nazwiska oraz numeru pesel otrzymamy informację na ten temat. Istnieje też opcja odwołania się od decyzji np. gdy nie wydano wtórnika. Mamy na to 14 dni, a pismo należy skierować do urzędu , w którym doszło do takiego zdarzenia.

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 702 oraz z 2019 r. poz. 406)

Jak widać całe postępowanie nie należy do problematycznych i nie trwa dużo czasu. Oczywiście utrata czy kradzież prawa jazdy jest przykrym wydarzeniem, aczkolwiek nie licząc incydentalnych okoliczności jedynymi konsekwencjami są nieznaczne opłaty oraz chwilowe rozstanie się z kierownicą. Należy pamiętać, że nie możemy ubiegać się po wtórnik jeśli odebrano nam możliwość kierowania pojazdami.

Następny artykuł