ZDrogi.pl > Porady > Jak przygotować umowę darowizny samochodu, by nie płacić od niej podatku?
Redaktor zDrogi.pl
Redaktor zDrogi.pl 19.03.2022 14:43

Jak przygotować umowę darowizny samochodu, by nie płacić od niej podatku?

Jak przygotować umowę darowizny samochodu, by nie płacić od niej podatku?
pixabay.com

Umowa darowizny czy sprzedaż – co opłaca się bardziej?

Oczywiście w myśl prawa nie można by porównywać umowy sprzedaży do umowy darowizny samochodu. Pierwsza polega na odpłatnym zbyciu ruchomości na rzecz osoby trzeciej, która w zamian za przepisanie praw własnościowych przekazuje dotychczasowemu właścicielowi określoną kwotę. Innymi słowy – osoba sprzedająca auto musi na tym zarobić.

W przypadku umowy darowizny jest zupełnie inaczej, bo oficjalnie pojazd przechodzi w ręce drugiej osoby na mocy zrzeczenia się praw przez dotychczasowego właściciela. To oznacza, że nie ma zarobku, a wszelkie przekazane przez stronę otrzymującą pojazd pieniądze są nielegalne lub przyjmują formę darowizny zwrotnej. To rozwiązanie jest często stosowane w rodzinie.

Oficjalnie jednak za pomocą umowy darowizny bezpłatnie przekazuje się na darczyńcę świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem jego majątku. Nie ma tu ograniczeń odnośnie do osoby, która może zostać obdarowana ani czym mógłby być jej przedmiot. Oznacza to, że samochód można podarować każdemu, bez względu na pokrewieństwo czy znajomości.

Czy od umowy darowizny odprowadza się podatek?

Część osób wybiera tę formę rozliczenia, by nie płacić podatków. Czy rzeczywiście przy umowie darowizny samochodu można go uniknąć? Niezupełnie. Zależy to od stopnia pokrewieństwa łączącego darującego i obdarowanego. Im dalej są od siebie, tym podatek będzie większy. Na podstawie stopnia pokrewieństwa stworzono 3 grupy:

  • Grupa I to najbliżsi krewni, czyli małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, zięciowie, synowe, rodzeństwo, a także teściowie, ojczym i macocha.

  • Grupa II to zstępni z rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów czy małżonkowie braci i sióstr. To także rodzeństwo własnych małżonków i małżonkowie innych zstępnych.

  • Grupa III jest najbardziej oddalona i tutaj mamy do czynienia tylko z osobami niespokrewnionymi ze sobą.

Po co stworzono te grupy? One decydują, jak wysoki będzie podatek od darowizny samochodu. Nie chodzi o to, że podatku nie ma wcale, ale że kwota od niego wolna jest różna dla każdej z nich. I tak w grupie I wartość pojazdu nie może przekroczyć 9 637 złotych, w grupie II 7 276 złotych, a w grupie niespokrewnionych 4 902 złote.

Warto jeszcze dopowiedzieć, że w przypadku umowy darowizny samochodu osoby z grupy I są zwolnione z opłaty podatku zawsze, nawet jeśli kwota przekroczy wymagane 9 637 złotych, ale tylko, jeśli darowiznę zgłoszą w ciągu 6 miesięcy od jej wystąpienia do Urzędu Skarbowego poprzez formularz SD-Z2. Jeśli tego nie zrobią, po należny podatek zgłosi się sam urząd.

Co powinna zawierać umowa darowizny samochodu?

Aby umowa darowizny miała moc prawną, musi zawierać szereg potrzebnych elementów. Dobrą informacją jest to, że nie musi być potwierdzonym aktem notarialnym. Wystarczy forma pisemna. Oprócz tego należy zadbać o to, by w dokumencie wyszczególnić datę i miejsce jej zawarcia oraz niezbędne dane. Jakie?

Po pierwsze dane pojazdu, który jest przedmiotem darowizny. W związku z tym trzeba jasno określić, jaką ma wartość, by wiadomo było, od jakiej kwoty odprowadzać podatek. W umowie darowizny samochodu muszą znaleźć się także informacje odnośnie do darczyńcy i obdarowanego. To bardzo ważne, bo bez tego taka umowa będzie nieważna.

Istotną część całej umowy odgrywają oświadczenia. Potrzebne jest to darczyńcy o posiadaniu pełnego prawa do własności samochodu, a także o dobrowolnym i świadomym darowaniu samochodu osobie wyszczególnionej w umowie. Obdarowany natomiast oświadcza, że przyjmuje darowiznę. Na koniec należy także dokładnie określić, w jakim terminie nastąpi przekazanie ruchomości.

O czym nie wolno zapominać?

Umowa darowizny wcale nie zwalnia z zapłaty podatku, a umowa kupna-sprzedaży wśród najbliższej rodziny też nie musi wiązać się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Dlatego próby zamiany umów i dogadanie się poza prawem nie mają sensu, a często są działaniem na szkodę wszystkich zainteresowanych stron. Warto tylko pamiętać, by rzetelnie określić wartość auta i sprawdzić, w której grupie podatkowej znajdują się względem siebie darczyńca i obdarowany.

Powiązane