Andrzej Duda podpisał nowelę
Źródło: YouTube: Gazeta.pl

Andrzej Duda podjął ostateczną decyzję. Potężne zmiany dla kierowców

Piotr SzczurowskiPiotr Szczurowski
23 Grudnia 2020

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącej Funduszu Dróg Samorządowych. Około 3 mld złotych zostanie przeznaczone na rozwój infrastruktury. Wyszczególniono również specjalną podkategorię, która skupiać się będzie na poprawie bezpieczeństwa pieszych.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy, która zakłada zwiększenie dofinansowania budowy obwodnic na drogach wojewódzkich oraz budowy, remontów i modernizacji dróg w dużych miastach o 3 mld zł - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Andrzej Duda podjął decyzję w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych - to pozwoli na dofinansowanie budowy obwodnic na drogach wojewódzkich, na których realizowany jest ruch tranzytowy. W tym celu wygospodarowano ok. 2 mld zł.

Kolejny miliard zostanie przeznaczony na dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach miejskich, czyli tych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

W związku z tym każdy samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów realizacji do zadania obwodnicowego albo miejskiego. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może przekroczyć niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich będzie to maksymalnie 30 mln zł.

Andrzej Duda podpisał nowelę. Potężne zmiany dla kierowców

W Funduszu Dróg Samorządowych zostanie wyszczególniona - w ramach zadań powiatowych i gminnych - podkategoria zadań, które skupiać się będą na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.
Nowela przewiduje ponadto, zmianę dotychczasowej nazwy Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

W 2019 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostało dofinansowanych 1 149 zadań powiatowych na łączną kwotę 1,7 mld zł. W przypadku 3 131 zadań gminnych dofinansowanie wyniosło 2,1 mld zł.

W 2020 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostaną dofinansowanie w wysokości 1,2 mld zł otrzymają 623 zadania powiatowe, a kolejne 1,5 mld zł przeznaczonych będzie na 1 674 zadania gminne.

Można spodziewać się, że dodatkowe środki wpłyną na poprawę warunków drogowych oraz rozbudowę infrastruktury.

Artykuły polecane przez redakcję zDrogi.pl

Zobacz jak wygląda Południowa Obwodnica Warszawy:

 

Następny artykuł