ZDrogi.pl > Porady > Troska o bezpieczeństwo na drogach- mandaty i konsekwencje braku przeglądu samochodów ciężarowych w 2023 r.
Redaktor zDrogi.pl
Redaktor zDrogi.pl 27.11.2023 17:54

Troska o bezpieczeństwo na drogach- mandaty i konsekwencje braku przeglądu samochodów ciężarowych w 2023 r.

ludzie
materiał partnera

Wartość grzywny za zaniedbanie obowiązkowego przeglądu samochodu ciężarowego stanowi istotny element dbałości o bezpieczeństwo na drogach. Kwestie związane z prawidłowym utrzymaniem technicznym pojazdów tego rodzaju są szczególnie istotne, biorąc pod uwagę ich kluczową rolę w transporcie towarów. Organy kontrolne dokładnie monitorują kwestie przestrzegania przepisów dotyczących przeglądów technicznych, co stawia sprawę jako priorytetową dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W niniejszym tekście skoncentrujemy się na konkretach dotyczących uregulowań prawnych związanych z przeglądami technicznymi. Zapoznamy się nie tylko z aktualnymi mandatami na brak przeglądu technicznego w roku 2023, ale również rozwiniemy informacje na temat terminów przeprowadzania badań technicznych oraz zakresu tychże procedur. Serdecznie zapraszamy do dalszej lektury, gdzie postaramy się przybliżyć kluczowe aspekty regulacji związanych z przeglądami pojazdów ciężarowych.

Przepisy regulujące przeglądy techniczne pojazdów ciężarowych

Przepisy regulujące przeglądy techniczne pojazdów ciężarowych są precyzyjnie określone w załącznikach numer 3 i 4 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o ruchu drogowym oraz w artykułach 94 § 2 i 97 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tymi przepisami, każdy posiadacz pojazdu ciężarowego ma obowiązek systematycznie poddawać go badaniom technicznym.

Regularne badania techniczne pojazdów ciężarowych pełnią kluczową rolę w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przegląd techniczny powinien być przeprowadzany co najmniej raz w roku, chociaż istnieją sytuacje, które mogą wymagać częstszych kontroli.

Przykładowo, pojazd może zostać skierowany do badań przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę. Dodatkowo, konieczność przeglądu może wyniknąć, gdy wcześniejsza kontrola wykazała uszkodzenia lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, które potencjalnie zagrażają bezpieczeństwu podczas wykonywania zleceń transportowych.

Zaniechanie obowiązkowych badań niesie za sobą nie tylko sankcje w postaci mandatu za brak przeglądu technicznego, ale również poważne konsekwencje prawne, mogące skutkować utratą renomy przez przewoźnika. Ważne jest, aby przestrzegać tego zobowiązania nie tylko ze względu na wymóg prawny, lecz przede wszystkim jako istotny środek dbałości o bezpieczeństwo na drogach.

Brak przeglądu technicznego- konsekwencje

Brak przeglądu technicznego samochodu ciężarowego wiąże się z konsekwencjami prawnymi określonymi w przepisach ustawy o transporcie drogowym oraz Kodeksie wykroczeń. Warto podkreślić, że zaniechanie obowiązkowego przeglądu uważane jest za jedno z najpoważniejszych naruszeń przepisów, co skutkuje wszczęciem postępowania w zakresie oceny dobrej reputacji przewoźnika. Postępowanie to obejmuje nie tylko przedsiębiorcę, lecz także osobę odpowiedzialną za zarządzanie transportem.

Skutki postępowania związane z oceną reputacji mogą przyjąć dwie formy. W przypadku nienaruszenia dobrej reputacji, przedsiębiorstwo unika poważnych konsekwencji. Natomiast drugim scenariuszem jest utrata dobrej reputacji, co niesie ryzyko utraty licencji lub czasowego zawieszenia certyfikatu kompetencji zawodowych. Te środki mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie i egzystencję całego przedsiębiorstwa transportowego. Dodatkowo, właściciel pojazdu ciężarowego, który zaniedba badanie techniczne, musi liczyć się z możliwością zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Taka sytuacja często prowadzi do niedopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego, co może skutkować utrudnieniami w wykonywaniu przewozów

Ile wynosi mandat za brak przeglądu technicznego?

W 2023 roku ustalone zostały konkretne stawki mandatów za brak przeglądu pojazdu, zależne od roli i odpowiedzialności poszczególnych osób. Właściciel pojazdu może zostać ukarany mandatem w wysokości 2000 zł, co stanowi restrykcyjny środek mający zniechęcać do zaniedbywania obowiązkowych badań technicznych. Osoba zarządzająca transportem musi liczyć się z karą w wysokości 200 zł, co stanowi odrębne sankcje za zaniechanie nadzoru nad wymaganymi przeglądami. Natomiast dla kierowcy, kara za brak przeglądu oscyluje w przedziale od 20 do 5000 zł, co uwzględnia szeroki zakres odpowiedzialności kierowcy za stan techniczny pojazdu. Te precyzyjnie określone kwoty mają na celu skuteczne egzekwowanie przestrzegania obowiązków związanych z przeglądami technicznymi, zarówno ze strony właścicieli, osób zarządzających transportem, jak i kierowców, w trosce o podniesienie standardów bezpieczeństwa na drogach. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://inelo.pl/mandat-za-brak-przegladu/.

Artykuł sponsorowany.