Strefa zamieszkania
Źródło: Foter.com

Strefa ruchu i strefa zamieszkania - czym się różnią

Redaktor zDrogi.plRedaktor zDrogi.pl
19 Lutego 2021

Strefa ruchu i zamieszkania to specyficzne terytoria, których przepisów nie znają czasem nawet bardzo doświadczeni kierowcy. Zasady na tych obszarach różnią się od standardowych dróg, a nieprzestrzeganie zasad może wywołać poważne konsekwencje.

Strefa ruchu – jak zachowywać się na tym obszarze

Strefa ruchu jest oznaczona znakiem D – 52, zaś o jej końcu informuje nas znak D – 53. O tym terenie mowa w artykule 2. gdzie jest opisane dość ogólnikowo „obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami”. W strefie ruchu panują normy i przepisy jak na drogach publicznych z uwzględnieniem również faktu, że pojazd musi spełniać wszelkie homologacje.

Skoro dyrektywy przedstawiają się tak samo jak na zwykłych ulicach, to po co wymyślono dodatkowe utrudnienia ? Skonstruowane przepisy są ukłonem dla właścicieli powierzchni lub zarządców dróg wewnętrznych (jeśli chociaż jedna znajduje się na danym obszarze), dzięki którym przedstawiciele policji drogowej bądź straży miejskiej mogą bez przeszkód spełniać swoje obowiązki np. karanie mandatami za nieprawidłowe parkowanie lub rozwiązywanie konfliktów po kolizji.

Innym czynnikiem, który spełnia strefa ruchu, to aby kierowcy nie zachowywali się według własnego uznania i przestrzegali zasad jak w trakcie podróży po drogach publicznych. Najczęściej taki rodzaj terytorium jest widoczny przy wjazdach do osiedla czy centrach handlowych.

Oczywiście również i tutaj panuje reguła prawej ręki. Przy opuszczaniu strefy ruchu musimy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa innym kierowcom.

Największe kary czyhają na nas za nieprzestrzeganie ogólnych norm za kierownicą czyli np. jazda bez zapiętych pasów, ważnego prawa jazdy czy za używanie telefonu komórkowego. Zwracajcie też uwagę na to, gdzie parkujecie. W sytuacji kiedy poniżej znaku B – 36 znajduje się dodatkowo oznaczenie T – 24, to nasz pojazd zostanie odholowany na nasz koszt.

Oczywiście kwota odebrania naszego samochodu będzie się zwiększać z każdym dniem zwłoki. Mniejsze kary są przewidywanie jeśli nasz postój jest prawidłowy i nie stwarza zagrożenia oraz nie utrudnia ruchu, jednak znajdujemy się poza miejscem do tego wyznaczonym. Wówczas otrzymujemy punkt karny, a nasz portfel jest uszczuplony o 100 złotych. Restrykcje panują również przy znakach P – 24 oraz P – 20 (miejsca dla osób niepełnosprawnych).

Strefa zamieszkania – terytorium, na którym większe prawa mają piesi

W strefie zamieszkania natomiast obowiązują bardziej restrykcyjne standardy, a przywileje w tych miejscach zyskują piesi i mają na celu ich chronić. Znakami oznajmującymi początek i koniec tego obszaru wyznaczają kolejno D – 40 i D – 41, zaś przepisy określają je w sposób następujący: „Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazd i wyjazd oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi”.

W tej przestrzeni należy być jeszcze bardziej rozważnym, a nasza prędkość nie może przekraczać 20 km/h. Postój jest możliwy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Piesi dysponują w tym sektorze szeregiem przywilejów. Nie muszą korzystać z chodnika czy pobocza, a dzieci do lat 7 nie są zmuszone przebywać pod opieką osoby starszej.

Dodatkowo progi zwalniające nie muszą być oznaczone, a przy opuszczaniu tego obszaru jesteśmy zobowiązani ustąpić pierwszeństwa pozostałym użytkownikom ruchu drogowego. Można wywnioskować, że nie ma kłopotu aby móc wjechać w stronie zamieszkania, jednak na tym polu zdecydowana większość przepisów stoi po stronie pieszych.

Jak łatwo się domyśleć mandaty grożą nam, podobnie jak w strefie ruchu za parkowanie w miejscu innym niż wyznaczonym, co oczywiście uwzględniono w przepisach (PoRD Art. 49. 2.4.

Zabrania się zatrzymania pojazdu w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu) i najniższa sankcja wynosi 100 złotych. W skrajnych przypadkach np. przy zatrzymaniu się w parku lub na trawie czy zieleni suma mandatu wyniesie nawet do 1000 złotych ! (KW Art. 144. 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność [...] podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.)

Strefa ruchu i zamieszkania różnią się od siebie, jednak oba obszary mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo. Szczególnie należy zwracać uwagę gdzie parkujecie, zaś na terytorium zamieszkania pamiętajcie o pieszych, ponieważ to oni są uprzywilejowanymi jednostkami i prawo leży po ich stronie.

Następny artykuł