ZDrogi.pl > Porady > Jak czytać dowód rejestracyjny? Co oznaczają kody w nim zawarte?
Piotr Dutka
Piotr Dutka 19.03.2022 14:49

Jak czytać dowód rejestracyjny? Co oznaczają kody w nim zawarte?

Jak czytać dowód rejestracyjny? Co oznaczają kody w nim zawarte?
pixabay.com

Stały dowód rejestracyjny a pozwolenie czasowe

Warto pamiętać, że dziś posiadanie dowodu rejestracyjnego, dokładnie od 2018 roku, nie jest konieczne. Kierowca podczas kontroli jest zmuszony tylko do pokazania dowodu osobistego oraz prawa jazdy, choć i ten ostatni dokument może przestać być wymagany, gdy procedowane przepisy wejdą w życie. Na razie jednak to dowód jest niepotrzebny.

Nie oznacza to jednak, że można go nie mieć. Dowód należy wyrobić w wydziale komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania. Opłata za wyrobienie dowodu rejestracyjnego wynosi dziś 54 złote i 50 groszy. To koszt rejestracji samochodu. Dzięki temu w systemie pojawią się o nim dane i będzie można poruszać się autem po drogach publicznych.

Ale zanim otrzymasz dowód, musisz w jakiś sposób przemieścić się samochodem. Skoro na dowód trzeba czekać nawet do 30 dni, potrzebne Ci będzie pozwolenie czasowe. Czy w tym dokumencie znajdują się wszystkie te same informacje, które można znaleźć także w pełnoprawnym dowodzie? Nie, jest on o wiele bardziej ubogi, a jego wydanie kosztuje 13,50 zł.

Jak szukać informacji zawartych w dowodzie i czy wszystkie pola muszą być uzupełnione?

Dowód potrzebny jest przy przeglądzie, ale nie tylko. Kody w dowodzie rejestracyjnym oznaczają określone informacje dotyczące właściciela lub współwłaścicieli pojazdu, danych samochodu i stanu technicznego. Jako że dawniej był to dokument obowiązkowo wożony przez kierowców, nie mógł być zbyt duży. Dlatego do oznaczania poszczególnych pól użyto liter, które tworzą specjalne kody.

Pierwsze oznaczenie to litera „A”. Pod nią znajduje się aktualny numer rejestracyjny pojazdu. Zmienia się on wraz z każdą zmianą właściciela, o ile, oczywiście, zmienia się podmiot wydający, czyli wydział komunikacji odpowiedniego urzędu. Druga jest litera „B”, która wskazuje datę pierwszej rejestracji pojazdu. To najbardziej ogólne dane. Później zaczynają się sekcje szczegółowe, o których za moment.

Zanim jednak przejdziemy do szczegółowej analizy kodów w dowodzie rejestracyjnym, musimy rozwiać wątpliwości. Nie wszystkie pola w dokumencie muszą być zajęte. Niektóre dane pojawiają się w tam tylko wówczas, gdy pojazd jest specjalny, np. F1 zapełnia się tylko przy motorowerach i motocyklach, a Q, gdy dokument przynależy do innego niż jednoślad rodzaju pojazdu. Takich miejsc w dowodzie rejestracyjnym jest o wiele więcej.

Dane dotyczące właściciela – sekcja C

Zajmijmy się teraz sekcją trzecią, czyli tą oznaczoną literką „C”. W tym miejscu zebrane są ogólne i szczegółowe dane o właścicielu pojazdu lub posiadaczu dowodu osobistego, bo nie jest to zawsze tożsame. Temu drugiemu wydaje się tylko dokument, który uprawnia do poruszania się samochodem po drogach, gdy właścicielem jest inny podmiot, np. bank, co często zdarza się w przypadku samochodów kupionych na kredyt samochodowy czy w leasingu.

W tej sekcji wyróżniamy:

 C.1.1 mówiące o nazwisku lub nazwie posiadacza dokumentu,

 C.1.2 dotyczące numeru PESEL lub REGON posiadacza,

 C.1.3 to adres posiadacza dokumentu,

 C.2.1 to nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,

 C.2.2 dotyczy numeru PESEL lub REGON właściciela,

 C.2.3 przybliża adres właściciela pojazdu.

Te wszystkie dane zawarte są w kodach w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu – sekcja D

Następna ważna sekcja zawiera informacje o samym pojeździe. To sekcja oznaczona literką „D”, choć nie tylko. Mamy tu szereg informacji np. o marce i typie oraz modelu pojazdu (odpowiednio D.1, D.2 oraz D.3). Właściwie na tym literka poprzedzająca „D” się kończy.

Dalej możemy wyróżnić E – numer identyfikacyjny, czyli numer VIN lub numer nadwozia (ewentualnie podwozia albo ramy), trzystopniową sekcję F, gdzie F.1 to maksymalna masa całkowita pojazdu w kg, F.2 to dopuszczalna masa całkowita, a F.3 takaż masa, ale dla zespołu pojazdów. Są też między innymi: H, czyli okres ważności dowodu, J, czyli kategoria pojazdu albo dane z literką "P" odnoszącą się do mocy, pojemności i rodzaju paliwa jednostki napędowej.

Z dowodu rejestracyjnego możemy bardzo wiele wyczytać. Kody w nim zawarte pokazują nam, kto jest właścicielem, co to za pojazd, gdzie został zarejestrowany oraz jakie ma możliwości, osiągi i wersję.