ZDrogi.pl > Porady > Eksperci Superpolisy radzą, co należy wiedzieć o obowiązkowym ubezpieczeniu OC
Piotr Szczurowski
Piotr Szczurowski 19.03.2022 14:55

Eksperci Superpolisy radzą, co należy wiedzieć o obowiązkowym ubezpieczeniu OC

Polisa OC - eksperci radzą, o czym należy pamiętać
MARIUSZ GRZELAK/East News

Posiadanie polisy OC jest obowiązkiem każdego kierowcy (a właściwie właściciela pojazdu). To z OC pokrywane są szkody, które wyrządzimy „za kółkiem".

W przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia, straty powstałe wskutek kolizji/wypadków, pokrywane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który następnie występuje o zwrot środków do sprawy zdarzenia drogowego. Wydawać się może, że każdy z nas wiedzę na temat polisy OC ma w małym palcu - wielu kierowców od lat ubezpiecza swoje samochody... są jednak rzeczy, które nie są dla wszystkich oczywiste. Co należy wiedzieć na temat obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu? Zapytaliśmy ekspertów z superpolisa.pl.

 • OC JEST OBOWIĄZKOWE, A JEGO ZAKRES OKREŚLA USTAWA Pierwszą rzeczą, którą powinien wiedzieć każdy kierowca, na temat Ubezpieczenia od odpowiedzialności Cywilnej jest to, że obowiązek posiadania polisy reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku. Oznacza to, że ubezpieczenie jest obowiązkowe i posiadać je musi każdy dopuszczony do ruchu pojazd. Ponadto każda firma ubezpieczeniowa oferuje taki sam zakres OC. Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przysługuje, jeśli jej następstwem jest: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też jego utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Eksperci przypominają, że za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą: przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego, bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu mechanicznego, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania. Z OC pokrywane są zatem również szkody parkingowe.

 • DZIĘKI POLISIE ZA SZKODĘ ZAPŁACI UBEZPIECZYCIEL, A NIE KIEROWCA POJAZDU Jak wspominaliśmy na początku. Dzięki obowiązkowemu OC, za wyrządzoną przez nas szkodę zapłaci nasz ubezpieczyciel. Oczywiście w przyszłości możemy odczuć to na wysokości naszych składek, ale koszty będą zdecydowanie niższe niż obowiązek pokrycia szkód z własnej kieszeni. Kiedy spowodujesz wypadek, to Ubezpieczyciel zapłaci za naprawę auta poszkodowanego. I podobnie, jeśli w spowodowanym przez Ciebie wypadku ktoś ucierpi - wypłata odszkodowania także nastąpi w ramach OC. Dzięki obowiązkowemu ubezpieczeniu kierowca nie jest narażony na ogromne wydatki, które mogą mieć miejsce szczególnie w przypadku obrażeń ciała u poszkodowanego w wypadku. Warto więc posiadać polisę - bez względu na to, czy jest ona obowiązkowa, czy też nie.

 • BLS – JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW RYNKU UBEZPIECZEŃ Wchodzimy w kwestie mniej oczywiste dla większości kierowców. BLS to skrót od bezpośredniej likwidacji szkód. W praktyce system ten polega na uproszczeniu procedur zgłaszania szkody w momencie kolizji drogowej. Dzięki tej metodzie wypłatą odszkodowania lub naprawą zniszczonego w wyniku wypadku pojazdu zajmuje się Towarzystwo Ubezpieczeń, w którym poszkodowany zakupił OC, a nie kierowca. Oszczędza nam to masę nerwów i pozwala „zapomnieć” o nieprzyjemnym zdarzeniu drogowym.

 • OC PRZYPISANE JEST DO AUTA, NIE DO KIEROWCY Jak wspominaliśmy na początku. Każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych musi posiadać polisę. Ubezpieczenie przypisane jest więc do konkretnego pojazdu, nie do jego kierowcy/właściciela. Jeżeli jesteś jednocześnie właścicielem i kierowcą, sprawa wydaje się być oczywista. Inaczej jest w sytuacji kiedy mamy dwóch posiadaczy auta. Wówczas każdy z nich może wykupić OC, a do opłaty za nie zobowiązany zostanie jedynie jeden - podpisujący polisę. Jednakże w przypadku opłat za kary w sytuacji niedopełnienie formalności zobowiązani będą po równo. Gdy właścicielem jednego pojazdu jest firma, to na niej spoczywa obowiązek zapewnienia OC.

 • CENY OC DLA KIEROWCY RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD UBEZPIECZYCIELA. CZASEM NAWET O 2000 ZŁ Jak wspominają eksperci z superpolisa.pl, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, tak jak wszystkie branże, rywalizują między sobą na rynku - również jeśli chodzi o ceny OC. Te nie są ustalane ustawowo, a przez poszczególne Towarzystwa. Prowadzi to do sytuacji, w której ten sam kierowca u różnych ubezpieczycieli otrzymuje oferty różniące się nawet o 2000 zł. Spowodowane jest to elastycznym podejściem TU do warunków zawierania OC. Towarzystwa nadają różne wagi kryteriom przyznawania obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

 • OC DZIAŁA RÓWNIEŻ ZA GRANICĄ OC wykupione w Polsce obowiązuje również w krajach, które zawarły porozumienie wielostronne w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będącego strefą wolnego handlu. W skład krajów "honorujących" polskie OC znajdują się: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja (nie w pełni), Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Nie musimy się więc obawiać o koszty związane z ewentualnymi szkodami, które spowodujemy na wczasach, czy wyjeździe służbowym.

 • W NIEKTÓRYCH KRAJACH POTRZEBOWAĆ BĘDZIEMY „ZIELONEJ KARTY” Do niektórych krajów, takich jak: Rosja, Białoruś, Ukraina, Bośnia i Hercegowina, Turcja, Mołdawia, Albania potrzebny nam będzie Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, który zwany jest potocznie Zieloną Kartą. Możemy uzyskać ją Towarzystwie Ubezpieczeniowym, w którym mamy aktualnie ubezpieczony samochód. Jej brak może oznaczać konieczność zakupu obowiązkowego ubezpieczenia granicznego. Warto o tym pamiętać, jeśli zamierzamy wyjechać autem za granicę.

 • NIEUŻYWANY POJAZD TEŻ MUSI MIEĆ OC To dość częsty błąd, który może nas wiele kosztować. O ile nieużywane auto nie musi mieć ważnych badań technicznych, o tyle musi mieć aktualne OC. Obowiązek wykupienia polisy jest nakładany na każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu, bez względu na to, czy pojazd ten jest "w ruchu". Kary za brak OC są dotkliwe i tym wyższe, im dłużej Twój samochód pozostawał bez ochrony. Wysokość kary uzależniona jest od płacy minimalnej i w 2021 roku wynieść może nawet 5600 zł. Nakłada ją Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który gromadzi informacje na temat umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów.

 • W POŻYCZONYM AUCIE TEŻ ODPOWIEMY ZA SZKODĘ Jeśli kierowca niebędący właścicielem pojazdu spowoduje wypadek nieubezpieczonym autem, to wspólnie z właścicielem będzie musiał pokryć związane z tym koszty. Warto więc przed skorzystaniem z czyjegoś pojazdu upewnić się, że właściciel wykupił obowiązkowe ubezpieczenie OC.

 • SZKODY MAJĄ WPŁYW NA CENĘ OC Tak jak wspominaliśmy wcześniej. Koszt polisy OC jest niczym w porównaniu z wysokością kosztów pokrycia ewentualnych szkód. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że będąc sprawcą szkody i przedłużając ubezpieczenie, możemy spodziewać się wyższej składki - adekwatnej do potrąconych zniżek za zaistniałą szkodę. Od ilości szkód zależy też to jaką cenę przyjdzie nam zapłacić za polisę w kolejnych latach. Z reguły Ubezpieczyciele za jedną kolizję odbierają 10-20% ulgi przyznanej za bezszkodową jazdę. Oczywiście, im więcej szkód na koncie kierowcy, tym mniejsze zniżki. Warto jednak pamiętać, że wraz z kolejnymi latami bezszkodowej jazdy „wzwyżki” maleją.

 • MŁODZI KIEROWCY ZA OC PŁACĄ NAJWIĘCEJ Właściciele pojazdów, którzy mają mniej niż 26 lat, prawo jazdy krócej niż 3 lata lub nie wypracowali sobie zniżek, za OC mogą zapłacić nawet 4 razy więcej niż doświadczeni kierowcy. Pewnym rozwiązaniem dla świeżego kierowcy może być wpisanie w dowód rejestracyjny pojazdu bardziej doświadczonego kierowcy jako właściciela. Jemu z racji wieku i doświadczenia w ubezpieczeniu należą się większe zniżki, często sięgające nawet 60%. Warto jednak pamiętać o tym, że szkody wyrządzone przez młodego kierowcę mogą rzutować na zniżki bardziej doświadczonego kierującego. Decyzję należy zatem poważnie przemyśleć.

 • UŻYWANY SAMOCHÓD KUPUJE SIĘ Z OC W razie zakupu pojazdu, jego nabywca przejmuje prawa i obowiązki wynikające z zawartej przez poprzedniego właściciela polisy. Umowa OC zostaje rozwiązana dopiero z upływem okresu, na jaki została zawarta i nie przedłuża się automatycznie. Warto o tym pamiętać - wielu kierowców przyzwyczaiło się do automatycznego przedłużania ubezpieczenia. Jeśli „zapomnimy” o tym obowiązku, możemy mieć przykrą niespodziankę podczas kontroli drogowej. Kupiony nieubezpieczony samochód należy w dniu nabycia zaopatrzyć w ubezpieczenie.

 • WSPÓŁWŁAŚCICIELE RAZEM ODPOWIADAJĄ ZA SZKODĘ Jeśli kierujący pojazdem spowoduje szkodę, a w dowodzie rejestracyjnym umieszczony jest właściciel i współwłaściciele, wszystkie osoby wskazane w dowodzie tracą część zniżek i w kolejnych latach muszą się liczyć z wyższymi kosztami polisy. W pewnych towarzystwach zniżki pomniejszane są również kierowcy jako sprawcy kolizji, choć nie figuruje w dowodzie.

 • UMOWĘ UBEZPIECZENIA MOŻNA WYPOWIEDZIEĆ Automatycznie przedłużoną umowę OC możesz wypowiedzieć, gdy wykupisz inną polisę na ten sam okres ochrony. Z umowy zawartej przez telefon lub Internet, możesz natomiast zrezygnować w ciągu 30 dni od dnia zawarcia ubezpieczenia. W dowolnym momencie masz prawo wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela samochodu, natomiast Towarzystwo Ubezpieczeniowe może zażądać dodatkowej opłaty za okres ochrony, od momentu zakupu pojazdu do momentu złożenia wypowiedzenia.

 • NIE TYLKO POLICJA MOŻE SPRAWDZIĆ, CZY MASZ OC Niewielu kierowców o tym wie, ale każdy może w bardzo łatwy sposób sprawdzić, czy dany pojazd w danym dniu posiada aktywne OC - te informacje są dostępne na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem www.ufg.pl. Korzystając z bazy danych UFG, Ubezpieczyciele sprawdzają przebieg umów i szkodowość klientów i na tej podstawie ustalają ewentualne zniżki lub „wzwyżki". Na drodze OC może sprawdzić także Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Straż Graniczna i Służba Celna.

 • OC NIE ZAWSZE PRZEDŁUŻA SIĘ AUTOMATYCZNIE NA KOLEJNY ROK Tak jak wspominaliśmy przy okazji zakupu używanego auta, OC nie zawsze jest automatycznie przedłużane na kolejny rok. Oprócz sytuacji, w której sam wypowiedziałeś umowę, polisa OC nie przedłuży się na kolejny rok, gdy składka za ostatnie ubezpieczenie była płacona w ratach i nie została zapłacona w całości lub z chwilą zarejestrowania pojazdu za granicą. W wyjątkowych okolicznościach polisa nie przedłuży się także w przypadku cofnięcia Zakładowi Ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych albo w przypadku ogłoszenia upadłości Zakładu Ubezpieczeń. W tych sytuacjach nie jest to wina kierowcy, ale to do jego obowiązku należeć będzie znalezienie nowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego i zawarcie nowej Umowy ubezpieczenia.

 • KIEROWCA BEZ OC TEŻ ODPOWIADA ZA SZKODY Choć właściciele pojazdów mają obowiązek wykupywania polisy OC, to zdarzają się sytuacje, gdy się z niego nie wywiązują. Co wtedy? Likwidacja szkody w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie ma OC, niewiele się różni od zwykłej procedury, w której naprawa auta pokrywana jest w ramach polisy sprawcy. Zasadniczą różnicą jest to, że pieniądze w takiej sytuacji wyłoży za sprawcę Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dla kierowcy jest to rozwiązanie zdecydowanie bardziej kosztowne. Oprócz kary za brak OC może liczyć się z wydatkami wynagradzającymi szkodę, czyli zniszczony samochód drugiego kierowcy, oraz roszczeń za ewentualny uszczerbek na zdrowiu bądź mieniu kierowcy lub jego pasażerów, którzy ucierpieli w wypadku.

 • OC NIE ZAWSZE POKRYJE SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ KIEROWCĘ Ubezpieczyciel nie pomoże w sytuacji, gdy szkoda wynika z rażącego niedbalstwa kierującego pojazdem. Wyłączone z ochrony są bowiem szkody, po których sprawcy na przykład zbiegli z miejsca zdarzenia, spowodowane umyślnie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska (np. uszkodzenie jadącej cysterny) oraz utracie gotówki, biżuterii oraz wszelkiego rodzaju dokumentów. Warto też pamiętać, że brak ważnego badania technicznego pojazdu sprawcy wypadku może być podstawą dla ubezpieczyciela do żądania zwrotu świadczeń. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również sytuacji, gdy właściciel pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, który ucierpiał.

 • MASZ 3 LATA NA ZGŁOSZENIE SZKODY Poszkodowany kierowca może zgłosić się do Ubezpieczyciela w każdej chwili, jednak nie później niż po upływie 3 lat od momentu, w którym dowiedział się o zdarzeniu i nie później niż 10 lat od samego powstania szkody. Wyjątek stanowi sytuacja, w której szkoda powstała w wyniku przestępstwa, wówczas okres przedawnienia to 20 lat. Warto pamiętać, że jeśli do szkody doszło w wyniku kolizji dwóch pojazdów, sprawca zdarzenia jest znany i ma ważną polisę OC w Towarzystwie prowadzącym działalność na terenie kraju, żaden z uczestników nie odniósł obrażeń ciała, a wartość szkody nie przekracza 30 tysięcy złotych, szkodę możesz zgłosić w systemie BLS.

 • CZYM SĄ POPULARNE „DODATKI" DO OC? Autocasco – czyli ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Niektóre TU proponują również rozszerzenie pakietu o bagaż i sprzęt osobisty. Wówczas możemy liczyć na odszkodowanie również w przypadku, np. kradzieży laptopa z samochodu. Minicasco – rozszerzające zakres ochrony podstawowego OC o dodatkowe zdarzenia (najczęściej szkody całkowite i kradzież). Właściciele minicasco mogą się ubiegać o odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej, np. w sytuacji, gdy pojazd brał udział w wypadku i przeznaczony jest do kasacji. Assistance - to usługa komunikacyjna, dzięki której otrzymasz pomoc techniczną i medyczną w przypadku kolizji lub wypadku. NNW - niezbędna w razie uszczerbku na zdrowiu, dzięki niej twoi pasażerowie także będą mogli ubiegać się o odszkodowanie. Szyby – ten rodzaj ubezpieczenia stanowi ochronę przed uszkodzeniem lub wybiciem szyb samochodowych. W ramach likwidacji szkody ubezpieczyciel zagwarantuje pokrycie kosztów związanych z naprawą oraz zakupem nowej szyby (jeśli jest to konieczne).

Widziałeś coś nietypowego na drodze? Koniecznie napisz do nas na adres: [email protected]

zDrogi.pl - to portal poświęcony motoryzacji, temu, co dzieje się na polskich drogach i Wam - kierowcom. Dodaj nas do ulubionych w przeglądarce. Masz ciekawy temat? Napisz na [email protected] lub daj nam znać na facebookowym profilu zDrogi.pl

Artykuły polecane przez redakcję zdrogi.pl

Źródło: superpolisa.pl

Powiązane