Starszy kierowca
Źródło: https://www.telegraph.co.uk/

Czy prawo jazdy trzeba odnawiać? Wszystkie informacje na temat dokumentu

Piotr SzczurowskiPiotr Szczurowski
18 Marca 2020

Czy prawo jazdy trzeba odnawiać? Kiedy i w jakich sytuacjach? Zdradzamy

Dokumenty wydawane od 19 stycznia 2013 mają maksymalny okres ważności 15 lat, podczas gdy w większości krajów Unii Europejskiej ważność dokumentu to jedynie 10 lat. Dokumenty wydane przed 19 stycznia 2013 roku zachowują ważność do 2033 roku.

Wymiana dokumentu w związku z upływem terminu ważności nie wiąże się z koniecznością ponownego nabywania uprawnień do kierowania pojazdami.

Wydawane od 4 marca 2019 prawa jazdy w Polsce nie zawierają adresu. Zmiana ma na celu ujednolicenie prawa jazdy i dowodu osobistego. Dzięki brakowi adresu na dokumencie nie ma już konieczności wymiany tego dokumentu po przeprowadzce.

Podobnie jest w przypadku prawa jazdy międzynarodowego. Jest ono wydawane przez każdego starostę na wniosek, za odpowiednią opłatą oraz na podstawie krajowego prawa jazdy. Nie można więc uzyskać międzynarodowych uprawnień, nie posiadając w pierwszej kolejności standardowego „prawka". Ważność prawa jazdy międzynarodowego to 3 lata, nie może być jednak ważne dłużej niż prawo jazdy krajowe. Po tym czasie musimy ponownie złożyć wniosek.

To tyle, jeśli chodzi o dokumenty. W praktyce więc nie ma konieczności odnawiania uprawnień. Zmuszeni do ponownego starania się o nie będziemy jedynie w sytuacji rażącego łamania przepisów. Jazda pod wpływem alkoholu lub przekroczenie liczby punktów karnych mogą oznaczać dla nas „odnawianie” uprawnień. Oczywiście, jeśli po drodze nie otrzymamy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych...

Rodzi to oczywiście pewne wątpliwości. Np., czy ktoś 80+ powinien dalej zasiadać za kółkiem? W takiej sytuacji decyzje podjąć powinna przede wszystkim osoba zainteresowana.

Pamiętajmy, że ewentualne ryzyko stwarzamy nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników dróg.

Następny artykuł