Wypadek samochodowy
Źródło: Photo by Matthew T Rader on Unsplash

Najbardziej niebezpieczne drogi w Polsce! Uważaj odwiedzając te miasta

Piotr SzczurowskiPiotr Szczurowski
27 Marca 2020

Jest jedno miejsce, w którym zdecydowanie najmniej bezpiecznie jest poruszać się autem. Co to za miejscowość? Przedstawiamy.

Dostępne są już wstępne dane dotyczące wypadków drogowych w 2019 roku. Na podstawie najnowszych wyników i archiwalnych badań można wyciągnąc pewne wnioski na temat bezpieczeństwa drógw całym kraju.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podał do informacji procentowy udział w szkodach likwidowanych z OC z podziałem na kierowcówróżnych województw.

W wyniku tego otrzymano dość zróżnicowaną pod względem bezpieczeństwa na drogach mapę Polski.

Poniżej proporcjonalny udział województw w szkodach likwidowanych z OC

 • woj. mazowieckie: 4,8%
 • woj. pomorskie: 4,5%
 • woj. dolnośląskie: 4,5%
 • woj. śląskie: 4,3%
 • woj. zachodniopomorskie: 4,2%
 • woj. kujawsko-pomorskie: 3,8%
 • woj. lubuskie: 3,8%
 • woj. małopolskie: 3,8%
 • woj. łódzkie: 3,6%
 • woj. wielkopolskie: 3,6%
 • woj. warmińsko mazurskie: 3,5%
 • woj. świętokrzyskie: 3,1%
 • woj. opolskie: 3,1%
 • woj. podlaskie: 3,0%
 • woj. podkarpackie: 2,9%
 • woj. lubelskie: 2,8%

Może się zatem wydawać, że mazowsze jest najgorszym województwem dla kierowców. Nic bardziej mylnego - w stosunku do ilości mieszkańców okazuje się ono jednym z bezpieczniejszych. Najgorzej wypadły pod tym względem województwa lubuskie oraz opolskie.

Największą liczbę i częstotliwość wypadków (liczba zdarzeń drogowych w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców) znajdziemy w Łodzi.
Warto jednak podrkeślić, że Główny Urząd Statystyczny pod pojęciem wypadku rozumie tylko zdarzenia drogowe w wyniku których ktoś odniósł śmierć bądź uszkodzenia ciała. Stłuczki parkingowe nie są więc brane pod uwagę podczas przygotowywania raportu.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2018 r. największa liczba wypadków drogowych miała miejsce w:

 • Łódź: 1 570 wypadków
 • Warszawa: 1 102
 • Kraków: 969
 • Poznań: 866
 • Wrocław: 598
 • Gdańsk: 552
 • pow. poznański: 503
 • Szczecin: 438
 • Częstochowa: 327
 • Rzeszów: 314
 • pow. kielecki: 291
 • pow. nowosądecki: 283
 • Radom : 266
 • Kielce: 256
 • Olsztyn: 256

Łódź również wyróżnia się negatywnie, gdy weźmiemy pod uwagę liczbę wypadków drogowych w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców. Więcej informacji znajdziecie w poniższej tabeli.

Wypadki drogowe w 2018 roku

- Oprócz Łodzi bardzo wysoką częstością wyróżniały się m.in. :

 • Nowy Sącz,
 • pow. leszczyński,
 • pow. kutnowski,
 • pow. piotrkowski,
 • pow. tomaszowski,
 • pow. radomszczański,
 • pow. kościerski,
 • pow. kozienicki oraz pow. człuchowski

Bezpiecznie jest na Podlasiu i Lubelszczyźnie
Niskim poziomem wypadkowości cechuje się szczególnie województwo lubelskie oraz podlaskie. Na świetny wynik tej częśći Polski wpływa mała gęstość zaludnienia i niskie natężenie ruchu drogowego.

Następny artykuł