Dystrybutor Diesel
Źródło: Photo by Rob Wingate on Unsplash

Czy diesel to olej napędowy? Wielu się myli

Piotr SzczurowskiPiotr Szczurowski
18 Marca 2020

Czy diesel to paliwo, czy silnik? Czy to to samo co olej napędowy lub ropa? Odpowiadamy na czym polega różnica!

Zacznijmy od tego, że diesel to rodzaj silnika, w którym zapłon mieszanki zachodzi samoczynnie pod wpływem temperatury i ciśnienia w komorze spalania. Różni go to od benzyny, w której zapłon inicjowany jest przez iskrę.

Dodatkową różnicą między silnikami jest też stopień sprężania mieszanki. W związku ze znacznie wyższym ciśnieniem panującym w komorach spalania diesla nazywany jest on również silnikiem wysokoprężnym.

Silnik Diesla napędzany jest olejem napędowym. Te dwa pojęcia nie mogą być zatem stosowane zamiennie. Dla ułatwienia - olej nazywany jest czasem ropą.
Silnik nią zasilany zatem nazywają niektórzy ropniakiem.

Stosowanie „diesla” i „oleju napędowego” zamiennie jest więc błędem. To tak jakby „ropę” nazywać „ropniakiem"i na odwrót.
Prawdopodobnie błąd ten narodził się na stacjach benzynowych, gdzie klient pytany o to, co tankował, odpowiadał, że „diesla". Polski język jest równie piękny co skomplikowany - dopełniacz bowiem odpowiada na pytanie „Kogo?” i „czego?".

Można zatem taką informację zinterpretować jak „zatankowałem silnik diesla” oraz „wlałem diesla".

Następny artykuł