Prawo jazdy - kierowcy zyskają nowe uprawnienia
Źródło: ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Prawo jazdy. Kierowcy wkrótce mogą zyskać nowe uprawnienia

Piotr SzczurowskiPiotr Szczurowski
10 Lutego 2021

Prawo jazdy kategorii B wkrótce pozwoli nam na prowadzenie nowego typu pojazdu. Zmiany mają wejść w życie w pierwszym półroczu 2021 roku. Kierowcy uprawnienia nabędą automatycznie z mocy ustaw i nie będzie to wymagało dodatkowych czynności.

Dobra wiadomość dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B - szczególnie tych, którzy mają uprawnienia przynajmniej od dwóch lat. Kierowcy mają zyskać nowe uprawnienia.

Prawo jazdy kategorii B już teraz pozwala na prowadzenie różnych pojazdów

Aktualnie w ramach najpopularniejszej kategorii można kierować następującymi pojazdami:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC), która nie przekracza 3,5 tony (z wyłączeniem motocykla lub autobusu);
  • pojazdem samochodowym o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750 kg DMC);
  • pojazdem samochodowym o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg. W takiej sytuacji wymagane jest zdanie dodatkowego egzaminu praktycznego ze stosownym wpisem do prawa jazdy
  • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750 kg DMC) po terytorium Polski
  • oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM:
  • motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza rozwijanie prędkości większej niż 45 km/h; czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg, i którego konstrukcja ogranicza maksymalną prędkość jazdy do 45 km/h;
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. W tej sytuacji warunkiem jest posiadanie przez kierowcę prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat. Pojazdem tym poruszać się można jedynie po terytorium kraju.

Brytyjczycy nie chcą aut poleasingowych, tysiące niszczeją na torachBrytyjczycy nie chcą aut poleasingowych, tysiące niszczeją na torachCzytaj dalej

Instagram zdrogi.pl

Prawo jazdy - w 2021 roku kierowcy nabędą nowe uprawnienia

W ramach nadchodzących zmian kierowcy mają zyskać nowe uprawnienia. Posiadacze prawa jazdy kategorii B będą mogli prowadzić „Zasilane paliwami alternatywnymi pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym".

Nowe prawo przysługiwałoby kierowcom, którzy mają prawo jazdy kategorii B od co najmniej dwóch lat. W świetle nowych przepisów będziemy mogli prowadzić pojazdy o większej dopuszczalnej masie całkowitej, pod warunkiem, że przekroczenie 3,5 t wynika z przystosowania samochodu do zasilania paliwami alternatywnymi. Mowa więc o energii elektrycznej, wodorze lub gazie ziemnym.

W praktyce więc nie nie wsiądziemy za kółko nowych pojazdów - zmiana pozwoli poruszać nam się tradycyjnymi samochodami, których dopuszczalna masa całkowita wzrosła w związku z zastosowanym źródłem napędu.

Każda osoba spełniająca warunki określone w przepisach ustawy będzie nabywała uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami z mocy ustaw i nie będzie to wymagało dodatkowych czynności.

Przepisy mogą zacząć obowiązywać w pierwszej połowie 2021 roku.

Instagram zdrogi.pl

Artykuły polecane przez redakcję zDrogi.pl

Andrzej Duda wracał z nart, a kierowcy stali w korku. Prezydent w ogniu krytyki - WideoAndrzej Duda wracał z nart, a kierowcy stali w korku. Prezydent w ogniu krytyki - WideoCzytaj dalej

Następny artykuł