Kontrol
Źródło: zdrogi.pl

Czy zabieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości jest wbrew polskiej konstytucji?

Piotr DutkaPiotr Dutka
14 Maja 2020

Już wkrótce w życie wejdą nowe bardzo rygorystyczne przepisy ruchu drogowego. Gdy zostaną ostatecznie wprowadzone, wielu kierowców najprawdopodobniej straci swoje uprawnienia. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o zmianę przepisów

Zabieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości jest sprzeczne z polską Konstytucją?

Już wkrótce, bo 7 lipca wejdą w życie nowe, rygorystyczne przepisy. Przekroczenie prędkości o 50 km/h będzie oznaczało pożegnanie się z uprawnieniami do kierowania pojazdami. Chodzi o oczywiści o przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym. Przepis ten jest na tyle kontrowersyjny, że Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Senatu o nowelizację art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Proponuje on o poprawkę w ramach której to organ administracji ma prowadzić postępowanie dowodowe, przed podjęciem ostatecznej decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

Występują bowiem sytuacje, gdy policjant się najzwyczajniej pomyli. Zdarzają się przypadki gdy, wskazanie urządzenia używanego przez funkcjonariusza ukazywało niepoprawny wynik, pomiar został źle wykonany albo została zmierzona prędkość innego samochodu. Kierowcy przysługuje możliwość odmowy przyjęcia mandatu, jednak kary administracyjnej niestety nie unikniemy. Zostaje ona nałożona na kierowcę, który potem może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że automatyczna decyzja starosty o natychmiastowym odebraniu uprawnień powoduje to, że nawet jeśli kierowca był niewinny to i tak poniesie karę.

MSWiA podało dokładny termin do, kiedy będą przeprowadzane kontrole na polskich granicachMSWiA podało dokładny termin do, kiedy będą przeprowadzane kontrole na polskich granicachCzytaj dalej

Najistotniejszą zmianą proponowaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich jest fakt, że organ administracji ma prowadzić postępowanie dowodowe przed wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Stworzy to kierowcom prawo do sprawiedliwego postępowania zgodnie z zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji), w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji (dopuszczalność ograniczenia korzystania z konstytucyjnych wolności i praw).

Zobacz także:

1. Policja celowo zawyża pomiary, żeby odebrać kierowcy prawo jazdy?

2. Ukradziono auto pilota Lotniczego Pogotowia. W środku licencja i sprzęt, bez którego nie może latać

3. Będzie jeszcze ciężej uzyskać prawo jazdy? Kandydaci będą musieli się wykazać sporą wiedzą

Następny artykuł