Droga Krajowa
Źródło: Skanska

Wielkie pieniądze na modernizacje dróg krajowych. Inwestycje w 6 województwach

Piotr DutkaPiotr Dutka
3 Kwietnia 2020

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził 11 programów inwestycji drogowych. Łączny koszt operacji wyniesie ponad 439 milionów złotych

Projekty są związane głównie z kompleksową rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni

Głównymi punktami planowanych inwestycji mają być kwestie rozbudowy dróg, a także wzmocnieniem ich nawierzchni. Rozbudowa infrastruktury ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, poprzez rozbudowanie sieci skrzyżowań, budowę nowych chodników, przepustów oraz uzupełnienie sygnalizacji świetlnej. Inwestycje mają, równeż ograniczyć hałas komunikacyjny poprzez budowę ekranów akustycznych, a także zredukować nadmierny ruch drogowy z obszarów zabudowanych.

Inwestycje mają zostać przeprowadzone w sześciu województwach. Lubuskim, dolnośląskim, mazowieckim, śląskim, małopolskim oraz podkarpackim. Koszty wszystkich projektów to ponad 439 milionów złotych.

Projekty które mają zostać przeprowadzone dotyczą m.in.

Województwo lubuskie

Rozbudowa DK-27 na odc. Nowogród Bobrzański – Świdnica. Czas realizacji inwestycji: 2025-2027

Rozbudowa DK-22 na odc. Strzelce Krajeńskie – granica województwa. Czas realizacji inwestycji: 2025–2027

Rozbudowa DK-92 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1339F w m. Trzciel. Czas realizacji inwestycji: 2021–2022

Województwo dolnośląskie

Rozbudowa układu komunikacyjnego dla drogi krajowej nr 33 wraz z mostem p/potok Dolna w m. Międzylesie. Czas realizacji inwestycji: 2023-2024

Województwo mazowieckie

Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do miejscowości Radziejowice. Czas realizacji inwestycji: 2020

Województwo śląskie

Budowa ekranów akustycznych wraz z utworzeniem strefy ruchu uspokojonego na odcinku DK-44 (ul. Gliwicka) w Mikołowie. Czas realizacji inwestycji: 2022

Wykonanie zabudowy dylatacji na wiadukcie WA-470 osłonami akustycznymi w m. Knurów. Czas realizacji inwestycji: 2021

Województwo małopolskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1924K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice. Czas realizacji inwestycji: 2023–2024

Województwo podkarpackie

Budowa mostu przez potok Słony w miejscowości Brzostek w ciągu drogi krajowej nr 73. Czas realizacji inwestycji: 2022–2023

Następny artykuł