Prawo Jazdy
Źródło: Gazeta Pomorska

Minął termin ważności badań lekarskich lub przeglądu ? Starosta może zatrzymać prawo jazdy

Piotr DutkaPiotr Dutka
26 Marca 2020

Każdy kierowca ma obowiązek dostarczenia w terminie obowiązkowych badań lekarskich lub psychologicznych. Jeśli tego nie zrobi, starosta ma prawo zatrzymać prawo jazdy. Czy w obecnej sytuacji można prowadzić pojazd, jeśli wykonanie niezbędnych badań było niemożliwe ? Czy można, również poruszać się bez ważnego badania technicznego ?

Obowiązkowe przedstawienie badań lekarskich nadal utrzymuje moc prawną. Aktualny jest również obowiązek przeprowadzania technicznego badania samochodów

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, funkcjonowanie organów komunikacji jest czasowo sparaliżowane. W związku z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym sukcesywnie ograniczano dostęp do usług sektora publicznego, a od 25 marca w życie weszło rozporządzenie o ograniczeniu przemieszczania się. Sytuacja kryzysowa nie oznacza jednak, że nie obowiązuje nas obowiązek dostarczenia urzędom odpowiednich dokumentów. Chodzi głównie o badania lekarskie czy psychologiczne, bez których ważności, nie posiadamy uprawnień do kierowania pojazdami.

Kogo zobowiązuje obowiązek dostarczenia badań lekarskich ? Jakie są konsekwencje niedostarczenia dokumentów ?

Badania lekarskie, które obowiązują kierowców, są określone sztywnymi terminami. Przykładowo wada wzroku określa datę ważności dokumentu od roku do 5 lat. Drugą sytuacją jest obowiązek dostarczenia badań psychologicznych. Starosta na wniosek sądu bądź prokuratury może nas wysłać na obowiązkowe badania właśnie pod kątem sprawdzenia naszej kondycji psychicznej. W obecnej sytuacji przeprowadzanie badań jest praktycznie niemożliwe. Gdy minie termin dostarczenia wymaganych dokumentów, grozi nam natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy przez starostę. W czasie przeprowadzania kontroli drogowej sytuacja wygląda podobnie. Policjant zatrzymuje uprawnienia i przekazuje staroście, który automatycznie wyda opinię o jego zatrzymaniu.

Art. 102. 1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy:

1) upłynął termin ważności prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem – jeżeli dokument ten został przesłany przez organy kontroli ruchu drogowego;

3) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem nie przedstawiła w wymaganym terminie orzeczenia:

a) o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (...)

b) o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (...)

Na szczęście polskie przepisy przewidują anulowanie decyzji starosty, o ile przyczyna zatrzymania prawa jazdy zostanie wyeliminowana. Przeprowadzenie oraz dostarczenie badań rozwiązuje problem. Warto wspomnieć, że wymagane dokumenty należy donieść w terminie do roku od zatrzymania uprawnień.

Zatrzymanie prawa jazdy nie jest przewinieniem tak poważnym, jak zakaz lub cofnięcie uprawnień. Mimo wszystko kierowanie samochodem bez aktywnych dokumentów może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie. W takim przypadku przewidziana grzywna może wynieść nawet 5 tysięcy złotych.

Co zrobić by uniknąć takiej sytuacji ?

Epidemia Covid 19 skutecznie paraliżuje wiele aspektów życia codziennego. Pojawiają się również niewygodne utrudnienia w sektorze usług medycznych. Warto wspomnieć o tym, że dekret z 25 marca, ograniczający swobodę przemieszczania, nie zabrania wizyt w gabinecie lekarskim. Wymagany dokument można dostarczyć, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa. Istnieje możliwość wysłania badań drogą pocztową. Być może dobrą alternatywą będzie przesłanie do urzędu skanu dokumentu, a także zapewnienie o doniesieniu oryginalnego badania w późniejszym terminie.

Jeśli chodzi o badania techniczne, to przepisy nie są w tej kwestii przejrzyste. Większość stacji diagnostycznych jest zamknięta, ale znajdą się i takie, które będą w miarę normalnie funkcjonować, więc można normalnie wykonać obowiązkowe badanie.

Następny artykuł