Drogi publiczne zmiany
Źródło: Google Streetview: DW579

Rząd szykuje zmiany na polskich drogach. Znikną niektóre znaki

Piotr SzczurowskiPiotr Szczurowski
20 Stycznia 2021

Drogi publiczne czekają zmiany. Andrzej Duda podpisał ustawę, która ma umożliwić wykonanie wyroku TSUE z dnia 21 marca 2019 roku. Dzięki zmianom w ustawie zarządcy dróg będą mogli wprowadzać zakazy ruchu na drogach publicznych lub ich odcinkach. Znikną również niektóre z dotychczasowych znaków drogowych.

Pod koniec ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 18 grudnia 2020 roku dotyczącą dróg publicznych. Zmiany, które mają zostać wprowadzone, skupią się na znakach drogowych.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Nowe przepisy mają umożliwić wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie C-127/17 (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Transport – Dyrektywa 96/53/WE – Ruch międzynarodowy). Zmiany mają umożliwić poruszanie się po drogach publicznych w Polsce pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t bez konieczności uzyskania specjalnego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Zgodnie z nową ustawą zarządcy dróg na poziomie gmin i powiatów uzyskają uprawnienia do ustanawiania zakazów ruchu dla ciężkiego transportu drogowego. Właściwy zarządca drogi (lub rada gminy/miasta) będzie mógł, za pośrednictwem znaku drogowego, wprowadzić zakazy ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki oraz po określonej drodze publicznej, lub jej odcinku.

Brytyjczycy nie chcą aut poleasingowych, tysiące niszczeją na torachBrytyjczycy nie chcą aut poleasingowych, tysiące niszczeją na torachCzytaj dalej

Instagram zdrogi.pl

Drogi publiczne czekają również zmiany w znakach drogowych

W związku z nowelizacją niezbędne będzie również wydanie rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz warunków ich umieszczania na drogach.

Termin na zgłaszanie uwag w ramach uzgodnień i konsultacji zakończył się 12 stycznia 2021 roku. We wtorek 19 stycznia na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt uwzględniające przyjęte uwagi.
Zgodnie z projektem znak B-19 będzie stosowany do oznaczenia granic strefy, o których mowa w podpisanej w grudniu ustawie.

Przepisy ruchu drogowego zmiany - zmiana znaczenia znaku B-19

Tym samym zostanie wyeliminowana możliwość umieszczania tego znaku na drogach publicznych w innych przypadkach. Zakaz wyrażony tym znakiem będzie dotyczył nacisku pojedynczej osi napędowej.
Znak B-19 otrzyma brzmienie: „Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej _ t".

Co mniej istotne dla kierowców - projektowana regulacja zmienia również nazwy znaków E-15a oraz E-15b z „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t” na „numer drogi krajowej” w przypadku E-15a, oraz „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t” na „numer drogi wojewódzkiej" w przypadku E-15b.

Ponadto w ramach projektu usunięte zostaną dotychczasowe znaki:

  • E-15e „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t”,
  • E-15f „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t”,
  • E-15g „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t”,
  • E-15h „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t".

Przepisy ruchu drogowego zmiany - z dróg znikną znaki

Zgodnie z projektem, znaki E-15e, E-15f, E-15g, E-15h umieszczone na drogach publicznych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, będą mogły pozostać w organizacji ruchu do czasu ustalenia organizacji ruchu przewidującej wymianę tych znaków” - czytamy w oficjalnym uzasadnieniu. W związku z tym, do czasu wymiany znaków, będą one jedynie oznaczały jedynie numer i rodzaj drogi.

W ramach ustawy z dnia 18 grudnia 2020 roku możliwe będzie również wprowadzenie zakazu na drogach publicznych lub ich odcinkach, na których parametry techniczne lub stan techniczny nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t, lub 8 t, jeśli przebiegają przez obszar, na którym znajduje się forma ochrony przyrody, wyjście ze żłobka/przedszkola lub ze szkoły, zabytek nieruchomy oraz teren intensywnej zabudowy mieszkaniowej, uzdrowisko lub obszar górniczy.

W ustawie przewidziano oczywiście wyjątki. Zakaz ruchu nie będzie dotyczył m.in. autobusów oraz pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych lub bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Wyjątkiem są również pojazdy sił zbrojnych, policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Zgodnie z nową ustawą zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t nie można wprowadzić na drogach publicznych lub ich odcinkach, które zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na tych drogach zakaz wprowadzić będzie można dopiero po upływie 5 lat od dnia oddania drogi lub jej odcinka do użytkowania. Dodatkowo zakazu nie można ustanowić na drogach publicznych lub ich odcinkach znajdujących się w transeuropejskiej sieci drogowej oraz na drogach krajowych, lub ich odcinkach - z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

Rozporządzenie ma wejść w życie w terminie 60 dni od dnia opublikowania ustawy z dnia 18 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych - nastąpić ma to zatem 13 marca 2021 roku.

Instagram zdrogi.pl

Artykuły polecane przez redakcję zDrogi.pl

Andrzej Duda wracał z nart, a kierowcy stali w korku. Prezydent w ogniu krytyki - WideoAndrzej Duda wracał z nart, a kierowcy stali w korku. Prezydent w ogniu krytyki - WideoCzytaj dalej

Następny artykuł